fbpx

Proizvodni proces

Proces

Ekstruzija
Tehnološki proces u kojem se plastična masa oblikuje u polietilenske folije. Ova vrsta folije je transparentna ili po Vašoj želji u boji. Raznim dodacima poboljšavamo kvalitet folije, povećavamo način primjene i vijek trajanja. Ovim putem se proizvode vreće za smeće i vrećice za široku potrošnju.
Štampa
Proces reprodukcije teksta i slike, prilikom kojeg se koristi savitljiva forma štampe od fotopolimernih materijala. Boje se sastoje od 70% organskih rastvora. Štampa može biti jednostrana ili dvostrana.
Konfekcija
Automatizovan proces u kojem se obavlja formiranje, zavarivanje i sječenje folije. U zavisnosti od vrste vrećica proces se obavlja na različitim konfekcijskim mašinama.
Reciklaža
S obzirom na to da želimo učestvovati u zaštiti životne sredine sav škartni materijal nastao u proizvodnji prerađujemo na našim pogonima kako bismo napravili materijal koji ponovo može da se koristi u ekstruziji. Na ovaj način tehnološke procese smo učinili odgovornijim za naš okoliš.
Tehnološki proces u kojem se plastična masa oblikuje u polietilenske folije. Ova vrsta folije je transparentna ili po Vašoj želji u boji. Raznim dodacima poboljšavamo kvalitet folije, povećavamo način primjene i vijek trajanja. Ovim putem se proizvode vreće za smeće i vrećice za široku potrošnju.
Ekstruzija
Proces reprodukcije teksta i slike, prilikom koje se koristi savitljiva forma štampe od fotopolimernih materijala. Boje se sastoje od 70% organskih rastvora. Štampa može biti jednostrana ili dvostrana.
Štampa
Automatizovan proces u kojem se obavlja formiranje, zavarivanje i sječenje folije. U zavisnosti od vrste vrećica proces se obavlja na različitim konfekcijskim mašinama.
Konfekcija
S obzirom na to da želimo učestvovati u zaštiti životne sredine sav škartni materijal nastao u proizvodnji prerađujemo na našim pogonima kako bismo napravili materijal koji može da se koristi ponovo u ekstruziji. Na ovaj način tehnološke procese smo učinili odgovornijim za naš okoliš.
Reciklaža