fbpx

Eko standardi

Eko standardi

Eko standardi

Čuvamo okolinu

Recikliramo otpad

recycleAsset 2

Pojava plastičnih materijala u masovnoj upotrebi zauvijek je promijenila svijet – jednim dijelom na bolje, drugim na lošije. Negativne posljedice najčešće su javljaju kao devastirajući efekti koje proizvodnja i nesavjesno odlaganje plastike ima na prirodno okruženje. Na sreću, mi u “Lučić d.o.o.” nastojimo da ovakve efekte svedemo na potpuni minimum koristeći najsavremeniju tehnologiju recikliranja otpadnih materijala, te proizvodeći biorazgradive proizvode od plastike po “d2w oxo-biorazgradivoj” tehnologiji.

Oxo-biorazgradiva plastika izrađena je od polimera polietilena (PE) sa pridodatim “d2w” aditivom koji uzrokuje da nakon predviđenog vijeka trajanja plastika u prisutnosti kiseonika promijeni molekularnu strukturu i rastvori se na sitne komadiće koji nisu štetni za okolinu. Najveća vrijednost ove vrste materijala jeste što neće zagaditi okolinu čak i u slučaju da nije prikupljen za reciklažu, već ostavljen u prirodi kao otpad.

recyclableAsset 6

Reciklirano

Raspolažemo vlastitim pogonom koji nam omogućava da svu prikupljenu škartnu sirovinu preradimo i ponovo upotrebimo u procesu proizvodnje plastične ambalaže.

recyclableAsset 6

Reciklirano

Raspolažemo vlastitim pogonom koji nam omogućava da svu prikupljenu škartnu sirovinu preradimo i ponovo upotrebimo u procesu proizvodnje plastične ambalaže.

recyclableAsset 7

Biorazgradivo

Sva naša plastika proizvedena je primjenom oxo-biorazgradive tehnologije, što znači da se u uslovima visoke temperature, prisutnosti vlage i mikroorganizama rastvara na kiseonik, ugljen dioksid i vodu.

recyclableAsset 7

Biorazgradivo

Sva naša plastika proizvedena je primjenom oxo-biorazgradive tehnologije, što znači da se u uslovima visoke temperature, prisutnosti vlage i mikroorganizama rastvara na kiseonik, ugljen dioksid i vodu.

SERTIFIKAT O UPOTREBI oxo-biorazgradive tehnologije